Během realizace stavby

Během realizace stavby je potřeba koordinovat spoustu činností, související se samotnou výstavbou

  • kontrolu prováděných prací dle projektové dokumentace
  • operativní řešení konstrukčních detailů
  • koordinaci postupů řemesel v čase a prostoru
  • kontrolu zakrývaných konstrukcí
  • fotodokumentaci v průběhu výstavby
  • organizaci kontrolních dnů, kontrolu harmonogramů
  • přejímky jednotlivých etap výstavby
  • účast na přejímce stavby, shromáždění listinných dokladů pro kolaudační řízení
  • účast na kolaudačním řízení se Stavebním úřadem a orgány státní správy

Kontrolu prováděných prací dle projektové dokumentace

Průběžná kontrola materiálů, technologických postupů a příslušných norem během realizace. Kontrola kvality prováděných prací

Operativní řešení konstrukčních detailů

Rozsah projektu nelze provést do posledních detailů a tím na stavbách vznikají detaily, které je nutno řešit a zároveň na ně upozornit. 

Koordinaci postupů řemesel v čase a prostoru

Na stavbě se pohybuje spoustu jednotlivých řemesel a v případě, že stavbu neprovádí odborná firma, pomůžu vám jednotlivá řemesla zajistit. Samozřejmostí je dodržení termínu nástupu a dokončení řemeslných prací.

Kontrolu zakrývaných konstrukcí

Nejdůležitější kontrola, která se provádí během realizace, kde tzv. není cesty zpět. Jedná se o momenty kdy spodní vrstva musí být 100% dokončena a poté je provedena vrstva zakrývací ,vrchní. Vše musí být řádně zapsáno do stavebního deníku a stvrzeno podpisem.

Fotodokumentaci v průběhu výstavby

 

Organizaci kontrolních dnů, kontrolu harmonogramů

 

Přejímky jednotlivých etap výstavby

Stavbu můžeme rozdělit na etapy (ucelený subjekt) a na základě dokončení etapy je provedena kontrola všech činností za danou část.

Účast na přejímce stavby, shromáždění listinných dokladů pro kolaudační řízení

Shromáždění certifikátů, prohlášení o shodě, kontrola dokumentů a všech předepsaných protokolů a daných bodů před vyzváním stavebního úřadu a dotčených organů ke kolaudaci stavby.

Účast na kolaudačním řízení se Stavebním úřadem a orgány státní správy

  

Roman Čech

Telefon: +420 725 051 860
E-mail: roman.cech@dozor-staveb.eu

Adresa:
Nádražní 611/7
Kyjov 69701

IČO: 76542521
DIČ: CZ8402124247

Lubomír Ďaďan

Telefon: +420 774 382 444
E-mail: lubomir.dadan@dozor-staveb.eu

Adresa:
Loučka 531
696 35 Dambořice

IČO: 76597369

© 2015 dozor-staveb.eu | Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode